Skip to content
רן בן שמעון: "הבאנו שני שחקנים איכותיים"

רן בן שמעון: "הבאנו שני שחקנים איכותיים"

ההצטרפות של אמיר עגייב ועטאא ג'אבר לקבוצה. הבאנו שני שחקנים איכותיים כחלק ממסע ההתחזקות שלנו, ויגיעו גם שחקנים נוספים.

אמיר ועטאא באו עם הרעב להצליח ולשניהם יש את היכולות המתאימות לכך. אני מקווה ומאמין שהם יעזרו לקבוצה להגיע למטרות שלה – ויש לקבוצה מטרות גבוהות השנה!"

כתבות נוספות