אצטדיון העירוני אשדוד

כללי התנהגות

 
אוהד יקר, משחק הכדורגל הוא אירוע ספורט הנועד להנאת קהל האוהדים. קיום וכיבוד כללי ההתנהגות על ידך, כאוהד, יתרמו לקיומו של המשחק באווירה הוגנת וספורטיבית  ויגרמו לאוהדים נוספים, וביניהם בני נוער ונשים, להגיע למגרשי הכדורגל ועל כן חובה לשמור על הכללים הבאים:
 
1. חל איסור מוחלט לנקוט באלימות פיזית או מילולית בתחומי האצטדיון ובסביבתו.
2. חל איסור להיכנס לתחומי כר הדשא לפני המשחק, במהלכו ולאחריו.
3. חל איסור על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי זכוכית, לאצטדיון.
4. אין להתבטא בהערות גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפת שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת, שיש בהן משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע, לדת או למוצא לאומי אתני.
5. יש לכבד את ממלאי התפקידים במגרש, לרבות שוטרים וסדרנים ולציית להוראותיהם.
6. חל איסור מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון "חפץ אסור" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים אשר הפעלתם גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים.
7. חל איסור להשליך חפצים ושאריות מזון לכר הדשא וליציעים אחרים.
8. חל איסור להשחית את רכוש האצטדיון לרבות שבירת כסאות וכתיבת גרפיטי.
9. חל איסור להכניס שילוט או כרזות בעלי סממנים גזעניים, פוליטיים ואלימים.
10. יש לשמור על הניקיון ועל שלמות הרכוש במתחם האצטדיון וסביבתו.
11. חל איסור מוחלט לעשן בתוך תחומי האיצטדיון למעט האיזורים המסומנים והמיועדים לכך.
 
אוהד יקר, זכור, משחק הכדורגל הינו אירוע ספורט המיועד להנאתך ולהנאת כל בני המשפחה. שמירה על כללי ההתנהגות ועידוד קבוצתך יבטיחו קיום משחק כדורגל מהנה, הוגן וברוח ספורטיבית. אי ציות לכללים, עלול לגרום להרחקתך מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים בהתאם לחוק.
 
במקרים מיוחדים ישנה לסדרנים סמכות להוציא אוהד אל מחוץ לתחומי האצטדיון.